TERVEEESSÄ TYÖYHTEISÖSSÄ SAA TUNTEA ITSENSÄ

Tunnenko itseni tervetulleeksi? Ovatko muut iloisia siitä, että liityn uutena joukkoon, ja, että rikastan yhteistä hyvää osaamisellani ja taidoillani? Saanko olla luova ja käyttää koko potentiaaliani? Hyväksynkö itse muiden työyhteisön jäsenten ainutlaatuisuuden ja luovuuden?

Saanhan kukoistaa työssäni?

Onko minun mahdollista kehittää työaikana, riittävissä määrin, työssä tarvittavia taitoja ja itsetuntemusta? Kunnioitettaanko palautumistani vapaa-aikana? Onko esimieheni hyvinvoiva, tunteeko hän itsensä? Olenko itse hyvinvoiva esimerkki työyhteisössäni?

Vastuu hyvinvoinnnista ja luovuuden kehittämisestä, on jokaisella työyhteisön jäsenellä. Taloudellinen valta sen mahdollistamisesta työaikana, esimiehellä ja johdolla.

Itsetuntemus on yhtä tärkeä taito kuin työn sisällöllinen osaaminen. Itsetuntemustaidot ovat kokoelma identiteettiin, minuuteen, ja omiin sosiaalisiin tarpeisiin liittyvää osaamista. Kun työntekijä tuntee omat taitonsa, voimavaransa, ajatus -ja käyttäytymismallinsa, sekä sosiaalisuuden ja palautumisen tarpeensa, luova energia virtaa.

Itsensä hyvin tunteva ihminen on luova. Ja luovuuttahan löytyy jokaisesta ammatista ja työstä, on jokamiehen oikeutta. Siellä, missä on elämänilo, on luova energia. Pienissä arkipäivän innovatioissa ja sosiaalisissa oivalluksissa. Luovuus syntyy itsetuntemuksen ja pystyvyyden tunteen pyhästä sosiaalisesta liitosta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *