KEHOLLA KUUNTELEMINEN

“Olen pelkkänä korvana”, sanotaan kun halutaan painottaa kanssaihmisen aktiivista kuuntelemista. Sanonnan sisältä voi lukea kuulijan intention, tietoisen oman elämän hetkellisen sivuun siirtämisen, toisen ihmisen takia. Tilaa ikäänkuin raivataan toiselle. Ollaan kasvokkain.

Vaimennetaan oman egon tarve kommentoida toisen kokemusta tai hätääntyneenä ratkaista toisen ongelmia. Toisaalta huomio kiinnittyy myös siihen, että kyseessä on vahvasti kehollinen toiminta. Ollaan joka (korvan) solulla mukana, asetutaan avoimiksi toisen tarinan edessä. Keskitytään vastaanottamaan ja tarpeen tullen vastaamaan.

Luodaan tila, jossa toisen on mahdollista ymmärtää itseään ja potentiaaliaan. Annetaan toisen reilusti ajatella ääneen, tehdään omalla hengityksellä tilaa ja syvyyttä aitoon vuorovaikutukseen. Ei varasteta showta. Tarkennetaan kysymyksillä, haastetaan lempeästi, rohkaisevasti ja rehellisesti. Ja muistetaan, mitä toinen sanoi, pysytään mukana stoorissa.

Mutta ei mennä kuitenkaan kokonaan tarinan mukana, sillä silloin omat terveet rajat saattaisivat kadota. Voidaaan myötätuntea, mutta samalla tunnetaan oman takamuksen tuki ja turva. Ja sitten vaihdetaan paikkoja. Luonnollisesti ja yhteisestä hiljaisesta sopimuksesta. Ollaan käytettävissä, mutta ei hyväksikäytettävissä. Kuunnellaan koko keholla, omien ääriviivojen ja oman energiakehon suomissa rajoissa.

Harkitaan, mitä sanotaan, niin spontaanisti kuin mahdollista, sillä jokaisella sanalla, äänteellä, kasvonilmeellä ja kehon eleellä on oma taajuutensa, joka jää kehoon värisemään. Olipa kyseessä puhuttu kieli, kehon kieli, viittomakieli, pistekirjoitus, toisen ihoon kirjoitettu viesti tai ajatuksen tasolla lausuttu virke.

Mielestäni kuvaavampi käsite dialogisesta kuuntelemisesta puhuttaessa olisikin keholla kuunteleminen, sillä silloin se kattaisi kaikki käytetävissä olevat aistit, ja ohjaisi näkemään kuuntelun käsitteen laajemmin. Ei sulkisi ketään pois, eikä asettaisi yhtä aistia toisen yläpuolelle. Uskallan myös väittää, että oman kehon hienovaraisen sisäisen viestinnän kuuntelu on avain parempaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen eli keholla kuuntelemiseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *