JULKAISUT/PUBLICATONS

Stephanie Freeman, list of selected publications

Academic publications online: helsinki.academia.edu/NStephanieFreeman 

Other

Freeman, S. (2014). Motivaatio Joogamatolla. Ananda 3/2014 (Syyskuu). Lue täältä: https://ajatusasana.fi/jooga-motivaatio.html

Peer-reviewed articles

Freeman, S. (2015). Immersed In Pellet Technology: Motivation Paths of Innovative DIYers. Outlines. Critical Practice Studies. Vol 16, No. 1.

Hyysalo, S., Helminen, P., Mäkinen, S., Johnson, M., Juntunen, J.K., Freeman, S. (2015).Intermediate Search Elements and Method Combination in Lead-User Searches. International Journal of Innovation Management. Vol. 19, No. 1 (February 2015).

Hyysalo, S., Juntunen, J. & Freeman. S (2013b). Internet forums and the rise of inventive energy user. Science & Technology Studies vol.26, no.1

Hyysalo, S., Juntunen, J. & Freeman. S. (2013a). User innovation in sustainable home energy technologies. Energy Policy.

Freeman, S. (2012) ‘User empowerment or user control? The discursive struggle of choosing among Open Source Software tools in the Finnish Public Sector. Information Technology & People. 25(1).

Freeman, S. (2007). ‘The Material and Social Dynamics of Motivation: Contributions to Open Source Language Technology Development’. Science Studies Vol. 20 Number 2.

Freeman, S., Moisander, J. & Stenfors, S. (2004). Akateemiset Mallit Yritysten Oppimisympäristöissä (Academic Models in Business Learning Environments). Aikuiskasvatus 4/2004, 309-321.

Scientific monographs

Miettinen, R., Toikka, K., Tuunainen, J., Freeman,S., Lehenkari, J., Leminen, J. & Siltala, J. (2008) “Informaatiotekninen kumous, innovaatiopolitiikka ja luottamus”. Tekesin katsaus 234/2008. Tekes, Helsinki.

Miettinen, R., Toikka, K., Tuunainen, J., Lehenkari, J. & Freeman, S. (2006). Sosiaalinen pääoma ja luottamus innovaatioverkoissa (Social Capital and Trust in Innovation Networks). Tutkimusraportteja 9. Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto.

Theses

Doctoral dissertation

Freeman, S. 2011. Constructing a Community – Myths and realities of the open development model. Helsinki: Institute of Behavioural Sciences, 2011, Studies in Educational Sciences 242.